Фінансова звітність 2016

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) ДП “ДГ “Львівське”” за 2016рік
Звіт про власний капітал ДП “ДГ “Львівське”” за 2016 рік
Примітки до річної фінансової звітності ДП “ДГ “Львівське”” за 2016 рік
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)за Рік 2016 р. ДП “ДГ “Львівське””
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2016р. ДП “ДГ “Львівське””
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 вересня 2016 р.
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за I півріччя 2016р.
Баланс (Звіт про фінансовий стан) 06 2016