Фінансова звітність 2015

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015р. ДП “ДГ “Львівське””
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2015р. ДП “ДГ “Львівське””
Баланс (Звіт про фінансовий стан)на 30 вересня 2015р. ДП “ДГ “Львівське””
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2015р. ДП “ДГ “Львівське””
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 півріччя 2015р. ДП “ДГ “Львівське””
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 червня 2015р. ДП “ДГ “Львівське””
Основ/zvit/balans_zvit_finstan_1_2015_lvivske.pdfні відомості про господарство станом на 01.04.2015р.ДП “ДГ “Львівське””
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 березня 2015р ДП “ДГ “Львівське””
Основні відомості про господарство станом на 01.01.2015р.ДП “ДГ “Львівське””